O zaman limon ye ayı!

Yemek istedik gene su geldi...